vergunningvrij bouwen

Bij deze categorie dient u het bouwplan eerst te toetsen aan het bestemmingsplan. Voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen.
Voldoet het bouwplan echter niet aan het bestemmingsplan dan moet u voor de strijdigheid met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt bij de gemeente dus een omgevingsvergunning aan voor de activiteit planologisch (bestemmingsplan) strijdig gebruik. De activiteit bouwen blijft echter vergunningsvrij. U hoeft dus geen bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen in te dienen bij de gemeente. Uiteraard is het wel verstandig om deze te laten maken.
In bijlage 2 van het Bor in artikel 3 is de lijst te vinden van bouwwerken waarvoor activiteit bouwen geen omgevingsvergunning nodig is.
Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014