veel gestelde vragen

Is een aanbouw van een woning aan de achterzijde vergunningsvrij in de Wabo?


    U mag rondom de woning over een strook in het achtererfgebied van 2,5 meter gemeten vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw vergunningvrij bouwen. Wordt de aanbouw dieper dan kan het ook vergunningvrij zijn wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

    U kunt dit checken op www.omgevingsloket.nl of de algemene brochure over bijbehorende bouwwerken downloaden van VROM.


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014