veel gestelde vragen

Mag ik omgevingsvergunningvrij bouwen bij een bedrijfswoning?


    In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld dat bij zogenoemde hoofdgebouwen vergunningvrij mag worden gebouwd. In het geval van een bedrijfswoning ontstaat de vraag in hoeverre deze nog kan worden gezien als een ‘hoofdgebouw’. Feitelijk is dit niet zo. Om er nu voor te zorgen dat bij een bedrijfs- of dienstwoning toch vergunningvrij bijbehorende bouwwerken geplaatst mogen worden is in artikel 6, onderdeel b van bijlage II bij het Bor in een aparte regeling voorzien. Op grond hiervan wordt voor de toepassing van artikel 2, onderdeel 3, onder a, een bedrijfswoningen of dienstwoning tevens als hoofdgebouw aangemerkt. Hierdoor kan een bijbehorend bouwwerk in zo’n situatie ook binnen 2,5 meter afstand van de oorspronkelijke woning worden gebouwd..
    Bijlage II bij het Bor kunt u hier vinden.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014