veel gestelde vragen

Een bouwwerk voldoet aan artikel 3 BOR en tevens aan het bestemmingsplan. In de toelichting van de BOR (blz 153, voorlaatste alinea) staat echter dat een bouwwerk alleen omgevingsvergunningsvrij is tenzij er sprake is van strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regeling. Kan een ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage is gelegd ook bedoeld worden met andere planologische regeling (danwel ruimtelijk kader)?


    Nee het gaat om het vigerende bestemmingsplan. De andere planologische regelingen die bedoeld worden zijn de beheersverordening, provinciale verordening of nationale algemene maatregel van bestuur met betrekking tot het ruimtelijk kader in een specifiek gebied. Een plan kan nooit getoetst worden aan een nog niet rechtsgeldig deel van het ruimtelijk kader. Het dient te allen tijde eerst te zijn vastgesteld.

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014