veel gestelde vragen

Is de definitie van het bijbehorend bouwwerk ook van toepassing op met vergunning gebouwde bouwwerken?


    Ja, ook bouwwerken die met vergunning zijn gebouwd kunnen voldoen aan de definitie van bijbehorend bouwwerk. De definitie van bijbehorend bouwwerk is echter alleen relevant in het kader van het vergunningvrij bouwen. Als het gaat om de toets of een bepaald bouwwerk al dan niet voldoet aan de regels op basis van het bestemmingsplan, dan moet u de regels en definities uit het bestemmingsplan gebruiken. Dus ook al is in het kader van het vergunningvrij bouwen geen onderscheid meer tussen aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. In het kader van de toets aan het bestemmingsplan kan dit onderscheid nog altijd bestaan. De gemeente is niet verplicht om in het bestemmingsplan aan te sluiten bij de definities uit de landelijke regelgeving.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014