veel gestelde vragen

Wanneer een bestaand bijgebouw wordt uitgebreid, kan dit dan bouwvergunningsvrij?


    In sommige situaties is het mogelijk een bestaand bijbehorend bouwwerk (bijgebouw) dat met vergunning is gebouwd te vergroten. Voorwaarde is dat het uiteindelijk ontstane bijgebouw, inclusief de vergroting (de nieuwe aanbouw), voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Het uiteindelijk ontstane bouwwerk moet dus voldoen aan (een combinatie van) de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 2, onderdeel 3 en/of artikel 3, onderdeel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

    Als een bestaand bijgebouw van 50 m² bijvoorbeeld wordt vergroot tot 70 m² en er wordt verder voldaan aan alle eisen voor vergunningvrije bijbehorende bouwwerken, dan is dit zonder omgevingsvergunning toegestaan. Het bestaande deel wordt dan gezien als vergunningvrij op grond van artikel 3, onderdeel 1. Dit bestaande bouwwerk moet dan wel nog altijd zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Het nieuwe deel is vergunningvrij op grond van artikel 2, onderdeel 3 (of op grond van artikel 3, onderdeel 1, wanneer voldaan wordt aan het bestemmingsplan). Voldoet het oorspronkelijke of het nieuwe bijbehorend bouwwerk niet aan deze eisen dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het resultaat van het vergunningvrij vergroten van een bestaand bijbehorend bouwwerk mag er dus niet toe leiden dat het totale bouwwerk niet voldoet aan de voorwaarden voor omgevingsvergunningvrij bouwen.

    Door VROM Helpdesk 9-5-2011

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014