veel gestelde vragen

Een bouwplaatsinrichting bedoelt als "keet", plaatsingduur ongeveer 1 รก 2 jaar. Is voor dergelijke bouwketen een omgevingsvergunning verplicht? En valt dit dan onder niet-permanente bouw of gelden deze regels niet voor een bouwplaatsinrichting?


    Ook (tijdelijke) gebouwen en bouwwerken voor een bouwplaatsinrichting vallen onder het vergunningregiem van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit volgt uit de artikelen 2.1 lid 1 onder a, lid 2.3 en lid 2.8 van de Wabo en bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Bouwplaatsinrichting, waar bouwketen onder vallen, is op grond van artikel 2 onderdeel 20 van bijlage II bij het Bor omgevingsvergunningvrij voor de activiteiten bouwen en planologisch strijdig gebruik.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014