veel gestelde vragen

Is het aanleggen / bouwen van een brug vergunningplichtig?


    Ja, hiervoor een is een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Op grond van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) (artikel 2, onderdeel 18 onder b) mogen alleen “bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het weren van voorwerpen…………,verlichting of tolheffing” zonder omgevingsvergunning voor bouwen en planologisch strijdig gebruik worden gebouwd. Dit geldt niet voor viaducten, tunnels en dergelijke, deze zijn en blijven vergunningplichtig. Bijlage II bij het Bor kunt u hier vinden.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014