veel gestelde vragen

Is voor het plaatsen van een buitentrap een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist?


    Een buitentrap is een bouwwerk. Het plaatsen van een buitentrap wordt niet specifiek genoemd in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) Het plaatsen van een buitentrap kan niet gezien worden als een “verandering van een bouwwerk” (zie bijlage II Bor, artikel 3 onderdeel 8 en de bijbehorende toelichting), omdat een buitentrap zelf een bouwwerk is. Het plaatsen van een buitentrap is dus het toevoegen van een bouwwerk aan een bestaand bouwwerk. Voor het plaatsen van een buitentrap is dus een omgevingsvergunning vereist.

    Versiedatum: 01-07-2011


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014