veel gestelde vragen

Is een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van (sta)caravans en andere recreatieve bouwwerken?


    Op grond van artikel 3 onderdeel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf vergunningvrij. Het gaat naast de bekende recreatiewoningen ook om tenten, tentwagens, kampeerauto’s, caravans of stacaravans. Indien deze niet hoger zijn dan 5 meter en de oppervlakte niet meer is dan 70 vierkante meter, mogen deze zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden geplaatst. Indien sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan is WEL een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik vereist!

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014