veel gestelde vragen

Ik heb een vraag met betrekking tot het plaatsen van een dakopbouw op de garage. Is dit aan te merken als zijnde een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw)?


    Een bijbehorend bouwwerk is in artikel 1, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) gedefinieerd als een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel een functioneel met het hoofdgebouw verbonden bouwwerk met een dak. Een dakopbouw is niet vergunningvrij omdat de dakopbouw niet op de grond wordt gebouwd, zoals vereist in artikel 2, onderdeel 3 van het Bor. Een dakopbouw wordt niet specifiek genoemd in het Besluit omgevingsrechten is dus omgevingsvergunningplichtig.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014