veel gestelde vragen

Moet ik voor het vervangen van mijn dakpannen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen?


    In artikel 2 onderdeel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat er geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of planologisch strijdig gebruik nodig is indien de bouwwerkzaamheid behoort tot het gewone onderhoud. Het begrip ‘gewone onderhoud’ is in de wet niet nader gedefinieerd. Mede uit jurisprudentie kan evenwel worden afgeleid dat reparaties aan en zelfs het geheel vervangen van bijvoorbeeld kozijnen onder het gewone onderhoud zouden kunnen worden geschaard. Op het moment dat u uw dakpannen vervangt door dakpannen met een zelfde kleur, vorm, profilering en uitstraling, dan is het vervangen van de dakpannen te zien als normaal onderhoud en is er geen bouwvergunning vereist.

    Op het moment dat u de dakpannen vervangt door dakpannen van een andere kleur of dakbedekking met een heel andere uitstraling, dan is er geen sprake meer van normaal onderhoud. Als in dat geval wordt voldaan aan de eisen die in artikel 3, onderdeel 7 gesteld worden aan de ‘verandering van een bouwwerk’ , is het vervangen van de dakpannen vergunningvrij..Daarbij moet opgemerkt worden dat de gemeente handhavend op kan treden indien er door het wijzigen van het uiterlijk van het bouwwerk sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand.
    Indien u dakpannen in een andere kleurstelling of dakbedekking met een andere uitstraling wilt toepassen adviseren wij u met de gemeente te overleggen.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014