veel gestelde vragen

Is het oprichten van een beschoeiing (damwand) vergunningplichtig?


    In artikel 2 onderdeel 13 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is aangegeven dat constructies voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 meter, die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein, zonder omgevingsvergunning voor bouwen of planologisch strijdig gebruik gebouwd mogen worden. Wanneer een damwand of beschoeiing hieronder is te scharen zijn de genoemde vergunningen niet nodig. Mogelijk zijn er wel overige vergunningen vereist, bijvoorbeeld van het Waterschap.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014