veel gestelde vragen

In het overgangsrecht wordt gesproken over bouwwerken die onder het huidige regime vergunningsvrij zijn en dat onder de WABO dus ook blijven. Maar hoe zit het met bouwwerken die onder het huidige regime niet vergunningsvrij zijn? Meer specifiek: Volgens het BOR mag buiten een zone van 2,5 m van het hoofdgebouw het totaal aan vergunninsvrije bijbehorende bouwwerken niet groter zijn dan 30m2. Nu bouw ik een achteruitbouw aan een woning waarvoor nu al vergunning is aangevraagd (onder het huidige regime dus). Na 1 oktober willen we dit verder uitbreiden met een zijuitbouw. Moet ik voor de berekening van deze 30 m2 ook de achteruitbouw meetellen (waar binnenkort dus bouwvergunning voor verleend gaat worden)? Mijns inziens valt deze achteruitbouw niet onder "vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken".


    De 30 m2 geldt alleen voor het gebied achter de 2,5 meter zone. Wanneer de uitbouw dieper is dan 2,5 meter en functioneel verbonden is met het hoofdgebouw wordt deze totale oppervlakte niet met de 30 m2 verrekend. Zie artikel 2 lid 3 onder b.

    De 30 m2 is alleen bedoeld voor bouwwerken die niet functioneel verbonden zijn met de woning. Dat geldt dus ook voor ze zijuitbouw. Rondom een strook van 2,5 van het hoofdgebouw in het achtererfgebied is het vergunningvrij. Ga je dieper dan komt de 30 m2 pas te sprake wanneer die uitbouw of deel van de uitbouw functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Zie artikel 7 van bijlage II Bor.


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014