veel gestelde vragen

Ik wil mijn bestaande carport / overkapping bij mijn woning dichtzetten met wanden. Heb ik daarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen nodig?


  Het dichtzetten van de wanden van een carport of overkapping wordt gezien als een verandering van een bouwwerk zoals genoemd in artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het is vervolgens de vraag of aan de vier voorwaarden van dit artikel wordt voldaan:
  a) geen verandering van de draagconstructie.
  b) geen verandering van de brandcompartimentering of subbrandcompartimentering
  c) geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
  d) geen uitbreiding van het bouwvolume

  Aan voorwaarde a wordt meestal voldaan.
  Voorwaarde b vormt vaak een probleem. Een overkapping is namelijk geen brandcompartiment. Op het moment dat de overkapping bij de woning wordt getrokken of volledig wordt voorzien van wanden wordt het wel een brandcompartiment. Het plaatsen van de wanden is dan dus het veranderen van de brandcompartimentering. Alleen als er 1 of meer wanden open blijven, dan wordt voldaan aan deze voorwaarde.
  Aan voorwaarde c wordt meestal voldaan. Voor het bepalen van de bebouwde oppervlakte wordt gemeten in het projectievlak (het vlak dat men ziet als men van boven op het bouwwerk kijkt). Het projectievlak wordt doorgaans niet groter door het dichtzetten van de wanden, dus wordt de oppervlakte niet vergroot.
  Bij voorwaarde d geldt hetzelfde als bij voorwaarde c. Ook hier worden de projectievlakken gemeten (zijaanzichten en bovenaanzicht), dus de ruimte onder de overkapping behoorde al tot het bouwvolume. Ook het bouwvolume neemt dus meestal niet toe.

  Voldoet het dichtzetten van de overkapping aan alle bovengenoemde voorwaarden, dan is dit vergunningvrij op grond van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Bor. Er is dan geen vergunning voor het bouwen nodig. Wel moet het nieuwe bouwwerk voldoen aan het bestemmingsplan. Het kan zijn dat een overkapping is toegestaan, maar een bijgebouw niet. In dat geval zal dus nog een omgevingsvergunning voor handelen in strijd met het bestemmingsplan moeten worden aangevraagd.

  Indien niet aan de ‘restcategorie’ (artikel 3, onderdeel 8) wordt voldaan, wordt soms nog doorgekeken naar artikel 2, onderdeel 7 van bijlage II van het Bor: de kozijn of gevelwijziging. Bij dit artikel gaat het om een wijziging in een gevel. Een overkapping heeft echter geen gevels, dus dit artikel is in dit geval niet van toepassing.

  Als laatste kan het bouwplan nog vergunningvrij zijn indien het uiteindelijk ontstane bouwwerk voldoet aan de voorwaarden voor het bouwen van een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk. Als het aan deze voorwaarden voldoet is het namelijk ook mogelijk de bestaande overkapping af te breken en het nieuwe bijbehorende bouwwerk (met dezelfde materialen) weer op te bouwen. Als de overkapping wordt omgebouwd op grond van de regels voor een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk, dan gaat dit wel ten koste van de ruimte voor het bouwen van nieuwe vergunningvrije bijbehorende bouwwerken. De voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk zijn vastgelegd in artikel 2, onderdeel 3 en artikel 3, onderdeel 1 van bijlage II van het Bor.


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014