veel gestelde vragen

Moet ik voor het bouwen van een verblijf voor mijn dier(en) een omgevingsvergunning aanvragen?


    De verblijven voor hobbymatige houden van dieren vallen onder art. 2, onderdeel 21 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dan mag het dierenverblijf niet hoger dan 1 meter zijn, niet groter dan 2 m2 zijn en het voor-, of achtererfgebied mag maximaal voor 50% bebouwd zijn. Dit artikel is met name bedoeld voor bijvoorbeeld hondenhokken en tuinkastjes.
    Grotere dierenverblijven, zoals bijvoorbeeld een volière, kunnen een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk (bijgebouw, aan- of uitbouw) zijn en zijn dus vergunningvrij indien wordt voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn gesteld. Via de vergunningcheck op het Omgevingsloket online kunt u zelf nagaan of aan de voorwaarden wordt voldaan.
    Neemt u bij twijfel contact op met de gemeente.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014