veel gestelde vragen

Is het uitbreken van de bestaande dragende gevel ten behoeve van een vergunningvrije aan- of uitbouw (bijbehorend bouwwerk) ook vergunningsvrij?


    Ja, alle bouwactiviteiten die direct samenhangen met de bouw van een vergunningvrij bouwwerk mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden uitgevoerd. Een doorgang of een opening (inclusief stalen latei/balk) in een dragende muur of gevel, als onderdeel van een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk dat aan het hoofdgebouw wordt gebouwd, mag dus ook zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden aangebracht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van wijzigingen in de dakconstructie die nodig zijn om een dakkapel of een dakraam te plaatsen.
    Het vergunningvrije bouwen moet overigens wel voldoen aan de bouwtechnische eisen die hieraan in het Bouwbesluit 2003 gesteld worden. Dit vloeit voort uit artikel 4 van de Woningwet. De gemaakte gevelopening bij een aan- of uitbouw moet dus onder meer voldoen aan de in het Bouwbesluit opgenomen eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid. Is dit niet het geval dan kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 4 van de Woningwet handhavend optreden.

    Door VROM helpdesk

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014