veel gestelde vragen

Is het aanleggen van een (drijvende) steiger vergunningplichtig?


    Een steiger is, indien verankerd aan de wal en / of dragend op de grond vergunningplichtig (omgevingsvergunning voor bouwen).

    In het geval de steiger drijvend wordt uitgevoerd, dan moet bezien worden of er wel sprake is van een bouwwerk en daarmee van ‘bouwen’. Indien dit het geval is dan is een omgevingsvergunning voor bouwen noodzakelijk. Het begrip "bouwwerk" is in de wetgeving niet gedefinieerd; er is altijd uitgegaan van dat wat in het normale spraakgebruik gangbaar is. In veel gevallen (vaak ook door de rechter) wordt daarom uitgegaan van de definitie die de Model Bouwverordening hanteert: "elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of een ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct, hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren".

    In eerdere rechterlijke uitspraken is geoordeeld dat drijvende boothuizen indien deze verankerd zijn (via beugels aan een betonpaal) wel degelijk tot bouwwerken gerekend moeten worden. Een drijvende steiger zal in veel gevallen ook plaatsvast verankerd zijn aan de wal en dus als bouwwerk beschouwd moeten worden.

    Voor het aanleggen van steigers is dan ook vrijwel altijd een omgevingsvergunning voor bouwen benodigd.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014