veel gestelde vragen

Bij een nieuwbouwproject dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend wil de eigenaar een uitbouw aan de achterzijde bouwen. Mag bij deze in aanbouw zijnde woning al een vergunningvrije aanbouw gebouwd worden?


    Ja, dit is toegestaan. Dit is een van de belangrijke veranderingen met de overgang van het vergunningsvrije bouwen volgens het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken naar het vergunningvrije bouwen volgens het Besluit omgevingsrecht. De ‘oude’ voorwaarde dat het bouwen van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen alleen bij bestaande woningen was toegestaan is komen te vervallen. Daardoor is het nu dus ook toegestaan om vergunningvrij te bouwen bij woningen die nog in aanbouw zijn. De vergunningvrij toegevoegde onderdelen moeten natuurlijk wel aan de voorschriften voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit 2003 voldoen.
    Verder is het ook toegestaan om andere hoofdgebouwen dan woningen vergunningvrij te vergroten. Of u een vergunning nodig heeft kunt u eenvoudig nagaan via de checker van het Omgevingsloket online. Aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen vallen daar onder de categorie ‘bijbehorende bouwwerken’.

    Door VROM helpdesk

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014