veel gestelde vragen

Hoe dient de hoogte van een bouwwerk bepaald te worden?


    Het antwoord op uw vraag is afhankelijk van het antwoord op de vraag of u een vergunningvrij of een vergunningplichtig bouwwerk bouwt.
    Indien u een op grond van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningsvrij bouwwerk bouwt, wordt de methode voor het meten van de hoogte gegeven in artikel 1 lid 2 van bijlage II bij het Bor. U dient de hoogte van het vergunningvrije bouwwerk te meten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein dan wel de voet (onderzijde) van het bouwwerk tot het hoogste punt van het bouwwerk.
    Indien u een vergunningplichtig bouwwerk bouwt, dan wordt de meetmethode gegeven in het plaatselijk geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is gemeentelijke regelgeving. Het bestemmingsplan kunt u opvragen of inzien bij de gemeente.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014