veel gestelde vragen

Ik wil een lichtkoepel maken in mijn dak, moet ik hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen?


    In veel gevallen is dit niet nodig. In artikel 2 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt beschreven onder welke voorwaarden een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en planologisch strijdig gebruik mag worden gebouwd. Bijlage II bij het Bor kunt u vinden in het dossier Bouwregelgeving op de VROM-site onder "wetten en regels".

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014