veel gestelde vragen

Hoe dient het oppervlak van een bouwwerk gemeten te worden?


    Een vergunningplichtig bouwwerk dient opgemeten te worden volgens de methode die in het bestemmingsplan is vastgelegd. Veel bestemmingsplannen verwijzen daarbij naar NEN 2580. U kunt er niet per definitie van uit gaan dat u conform NEN 2580 dient te meten, aangezien de mogelijkheid bestaat dat het voor u van toepassing zijnde bestemmingsplan een eigen meetmethode hanteert.

    Een vergunningvrij bouwwerk dient opgemeten te worden op de manier zoals deze volgt uit artikel 1 lid 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor):
    Het oppervlak van een bouwvergunningvrij bouwwerk wordt gemeten door het verticaal geprojecteerde oppervlak te meten. Daarbij worden uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 meter buiten beschouwing gelaten. Het oppervlak van een bouwvergunningvrij bouwwerk wordt dus nooit gemeten conform NEN 2580, aangezien het Bor niet NEN 2580 als meetmethode aanwijst, maar een eigen meetmethode hanteert.


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014