veel gestelde vragen

Ik wil een nieuwe woning bouwen / mijn bestaande woning renoveren na brand, mag ik nu tijdelijk een noodwoning op mijn perceel plaatsen?


    Ook een tijdelijk bouwwerk is omgevingsvergunningplichtig. Voor de noodwoning dient u dan ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan te vragen. Alleen indien de noodwoning slechts voor een zeer korte periode wordt geplaatst is mogelijk geen vergunning voor bouwen noodzakelijk. Wij adviseren u dit met de gemeente te overleggen.
    Een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt getoetst aan alle van toepassing zijnde regelgeving, waaronder gemeentelijke regelgeving als het bestemmingsplan en de bouwverordening. Aangezien deze regelgeving per gemeente verschilt is geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag.

    Indien u een noodwoning wilt plaatsen, adviseren wij u met de gemeente te overleggen of dat mogelijk is of niet.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014