veel gestelde vragen

Wat wordt in artikel 2, onderdeel 1, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht verstaan onder "het gewone onderhoud"?


  Bijlage II van Besluit omgevingsrecht geeft geen definitie van "onderhoud".
  Over het algemeen wordt onder onderhoud verstaan: "Alle activiteiten die er op gericht zijn de eigenschappen van het bouwdeel of gebouw in stand te houden of terug te brengen naar de situatie aan het begin van de gebruiksperiode (reparatie) of activiteiten gericht op afname van de snelheid van degradatie (schoonmaken)". Dit wil zeggen dat sprake moet zijn van het behoud van het oorspronkelijk aanwezige bouwdeel of vervanging van het bouwdeel door een identiek (qua detaillering, profilering en vormgeving) bouwdeel. Het gebruikte materiaal maakt daarbij dus in principe niets uit.

  Het vervangen van bijvoorbeeld een raam is dus te zien als onderhoud indien dit door een raam met dezelfde detaillering, profilering en vormgeving wordt vervangen. Is sprake van vervanging door een raam met een andere indeling dan is geen sprake van "gewoon onderhoud" en valt de vervanging onder "kozijn- en gevelwijzigingen".

  Op het moment dat u niet slechts een enkel onderdeel van het gebouw of bouwdeel vervangt, maar een groot deel van de onderdelen van het gebouw vervangt (u vervangt bijvoorbeeld een buitenmuur of het dak), dan is er geen sprake meer van normaal onderhoud, maar van een verandering van een bouwwerk. Op basis van artikel 3, onderdeel 8, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is het veranderen van een bouwwerk vergunningvrij indien: het niet gaat om een verandering van de draagconstructie of de (sub)brandcompartimentering, of een uitbreiding van het bebouwde oppervlak of bouwvolume. Renoveren van een bouwwerk is niet bouwvergunningsvrij op grond van artikel 2, onderdeel 1, van Bijlage II van het Besluitomgevingsrecht.

  Indien u een bouwwerk wilt renoveren adviseren wij u met de gemeente te overleggen over de vergunningplicht. In de meeste gevallen zal in dat geval een omgevingsvergunning vereist zijn voor de activiteit bouwen.

  Versiedatum: 01-07-2011


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014