veel gestelde vragen

Hoe zijn de bouwbesluit ontheffingen geregeld in de Wabo? Iemand verbouwt vergunningsvrij en heeft daarvoor een ontheffing nodig van het Bouwbesluit. Op grond van welk artikel moet de aanvrager deze ontheffing aanvragen?


    Een ontheffing is alleen mogelijk bij bestaande bouw en tijdelijke bouw. Op het moment dat iets vergunningvrij gebouwd wordt, dan wordt die ontheffing als het ware automatisch verleend. Die hoeft niet apart aangevraagd te worden.

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014