veel gestelde vragen

Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor het ophogen van mijn grond? Is dit nog anders indien ik daarvoor een keermuur moet bouwen?


    Het ophogen van een tuin is geen bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor ophogen is dan ook geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo) nodig.

    Op het moment dat u een keermuur of een vergelijkbare constructie nodig heeft om de tuin op te kunnen hogen, dan is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd indien u voldoet aan de eisen gesteld in artikel 2 onderdeel 13 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). In andere gevallen is wel een omgevingsvergunning vereist. Bijlage II bij het Bor kunt u hier vinden.
    Voor het ophogen of afgraven van uw terrein is mogelijk een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een werk nodig (de oude aanlegvergunning). Of dit het geval is kunt u nagaan via uw gemeente.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014