veel gestelde vragen

Wij willen ons vervallen bijgebouw opnieuw opbouwen. Kan de gemeente ons hiervoor regels opleggen?


    Sowieso zal het te vernieuwen bijgebouw aan het Bouwbesluit 2003 moeten voldoen en in principe heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Wanneer het bijgebouw voldoet aan de eisen die gesteld worden aan vergunningvrije bijbehorende bijgebouwen in artikel 2 onderdeel 3 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) dan mag deze zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en strijdig planologisch gebruik worden gebouwd. In het geval het bijgebouw niet voldoet aan de eisen uit artikel 2, maar wel aan de eisen in artikel 3 onder 1 van bijlage II bij het Bor, dan is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd, maar mogelijk wel een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, indien sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan. U kunt toetsen of u een omgevingsvergunning nodig heeft via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014