veel gestelde vragen

Is voor het aanleggen van een paardenbak een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist?


    Een paardenbak (in ieder geval het hekwerk rond de paardenbak) is bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en is dus in beginsel omgevingsvergunningplichtig. Aangezien een paardenbak niet wordt genoemd in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een paardenbak in zijn geheel vergunningplichtig.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014