veel gestelde vragen

Moet nog preventief getoets worden aan het Bouwbesluit onder de Wabo door gemeenten? Vergunningsvrije bouwwerken mogen staks tijdens de bouw worden meegenomen. Moet het bouwplan dat wordt aangevraagd zonder de vergunningsvrije bouwwerken dan nog wel getoetst worden aan het Bouwbesluit?In het bouwvergunningsvrije deel kunnen immers voorzieningen gesitueerd zijn die voorgeschreven zijn in het Bouwbesluit om aan de eisen te voldoen. Wat als de aanvrager daar naar verwijst zoals: bouwplan wat ingediend is voldoet niet aan het Bouwbesluit, bijvoorbeelde de EPC, maar door de vergunningsvrije aanbouwen voldoet het bouwplan wel. Aanvrager geeft verder aan: gemeente dat mag u straks zelf controleren op de bouwplaats.


    In feite veranderd er op dit punt niets ten opzichte van de huidige situatie. De gemeente moet een omgevingsverguning voor de activiteit bouwen gewoon blijven toetsen aan het Bouwbesluit. De aanvraag moet gewoon voldoen aan de regelgeving. Men kan niet aangeven dat men pas gaat voldoen als men ook een vergunningvrij deel gaat aanbouwen. In deze laatste situatie voldoet het ingediende plan niet aan het Bouwbesluit en heeft de gemeente een weigeringsgrond.

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014