veel gestelde vragen

Moet ik voor het plaatsen van reclame een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen?


    Indien het plaatsen van de reclame bouwen betreft is hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig..

    Bouwen: "plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten (van een bouwwerk)".

    Een doek aan de gevel hangen (zonder frame) is bijvoorbeeld geen bouwen, het plaatsen van lichtreclame aan de gevel wel, omdat een doek geen bouwwerk is en lichtreclame wel.
    Is het plaatsen van reclame bouwen, dan is dit vergunningplichtig. Het zou alleen vergunningsvrij kunnen zijn indien de reclame gezien kan worden als een verandering van een bouwwerk. Een verandering kan nooit het toevoegen van een nieuw bouwwerk zijn: het moet dan ook gaan om een reclame-uiting van beperkte omvang die niet te zien is als een separaat bouwwerk, maar als een verandering van het bouwwerk. Voor het aanbrengen/voeren van (handels)reclame kan een omgevingsvergunning nodig zijn op basis van artikel 2.2 lid 1 onder i. Het is raadzaam hierover contact op te nemen met uw gemeente.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014