veel gestelde vragen

Een recreatiepark bestaande uit 100 vakantiewoningen, overdekt sportcentrum, restaurant en kantoor. Al deze bouwwerken staan op 1 perceel van 1 eigenaar. De vakantiewoningen zijn wel prive eigendom van de 100 bewoners. Wat is nu het hoofdgebouw? Kunnen er meerdere hoofdgebouwen zijn? Kan er vergunningvrij bijbehorende bouwwerken worden gebouwd bij de vakantiewoningen onder het Bor? Kan er bijvoorbeeld een overdekt zwembad bouwvergunningvrij van 1500 m2 worden gebouwd op het park als dit niet het hoofdgebouw van het park is?


    Uw vraag met betrekking tot het vergunningvrij bouwen bij recreatiewoningen wordt beantwoord onder vraag nummer 38811.

    De definitie van hoofdgebouw is: "gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is"
    De definitie sluit uit dat er meer dan 1 hoofdgebouw aanwezig kan zijn op 1 perceel. Het kan dus nooit zo zijn dat elke vakantiewoning aangemerkt kan worden als een hoofdgebouw. Naar alle waarschijnlijkheid zal het sportcentrum, restaurant of kantoor worden aangemerkt als hoofdgebouw. Indien u twijfelt welk gebouw aangemerkt dient te worden adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente.

    Artikel 3, vijfde onderdeel, van Bijlage II van het Bor beschrijft de situatie waarin een zwembad vergunningvrij geplaatst kan worden, mits het past in het bestemmingsplan: "een zwembad, whirlpool, jacuzzi of vijver op het erf bij een woning of woongebouw, mits deze niet van een overkapping is voorzien" Duidelijk is hierbij dat het moet gaan om een zwembad bij een woning of woongebouw en dat deze niet voorzien mag zijn van een overkapping. Een zwembad kan dus nooit vergunningvrij gebouwd worden op een park.


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014