veel gestelde vragen

Is voor het schilderen van een bouwdeel in een andere kleur een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd?


    Schilderen is niet aan te merken als bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarom ook niet vergunningplichtig. Voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden is dan ook geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist (zie ook de uitspraken BR 1999/789 en BR 1979/412).
    Voor het schilderen van een monument kan wel een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument noodzakelijk zijn. Tevens is het mogelijk dat het schilderwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (kleurstelling). De gemeente kan in dit laatste geval een handhavingsbesluit op grond van artikel 13a van de Woningwet nemen. De gemeente kan u dan bijvoorbeeld verplichten om het schilderwerk alsnog aan te passen. Neem bij twijfel dus altijd eerst contact op met de gemeente.

    Door VROM Helpdesk

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014