veel gestelde vragen

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor een schuur van 48 m2. Op de bijbehorende bouwtekening is echter een gebouw getekend van 72 m2. Aanvrager geeft door middel van een stippellijntje een scheiding aan tussen het gedeelte van het gebouw (30 m2) dat volgens hem vergunningvrij is en het gedeelte (48 m2) waarvoor hij de vergunning aanvraagt. Het zijn dus geen op zichzelf staande gebouwen. Er is geen afscheiding tussen beide gedeelten. Het gedeelte van 30 m2 voldoet m.i. aan alle voorwaarden om vergunningvrij te mogen bouwen. Kan het gedeelte van 30 m2 worden gezien als een vergunningvrij bouwwerk en kan er alleen vergunning worden verleend voor het gedeelte van 48 m2. Of betreft het bouwplan toch 1 gebouw van 72 m2 waarvoor in zijn geheel vergunning zou moeten worden aangevraagd?


    Er is sprake van 1 bouwwerk. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet bieden niet de mogelijkheid om een bouwwerk op te splitsen in een vergunningplichtig en een vergunningvrij deel. Het bouwwerk moet in zijn totaliteit beschouwd worden en in zijn totaliteit getoetst worden aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Alleen indien het daadwerkelijk als afzonderlijk te beschouwen bouwwerken betreft kan worden gesplitst in vergunningvrij en vergunningplichtig.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014