veel gestelde vragen

Is het stucadoren van een bestaande bakstenenmuur omgevingsvergunningplichtig?


    Nee, op basis van artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht zijn veranderingen aan een bouwwerk onder de genoemde voorwaarden vergunningvrij. Zie bijalge II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op bouwregelgeving.vrom.nl onder ‘wetten en regels’.

    Indien door het stucadoren sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand kan de gemeente op basis van artikel 13a van de Woningwet handhavend optreden. Neemt u bij twijfel contact op met uw gemeente.

    Door VROM Helpdesk 1-7-2011


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014