veel gestelde vragen

Is voor het plaatsen van een telefooncel een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist?


    Op grond van artikel 2, onderdeel 18 van bijalge II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn bouwwerken ten behoeve van telecommunicatie vergunningvrij. Op grond van dit artikel is geen omgevingsvergunning voor bouwen en eventueel strijdig planologisch gebruik vereist voor een telefooncel.

    Echter dit betekend niet dat iedere telecomaanbieder zomaar een telefooncel op gemeentegrond mag plaatsen. Daar de grond eigendom is van de gemeente, zal de telecomaanbieder in ieder geval een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente moeten hebben dat zij een telefooncel mag plaatsen op die grond, aangezien de grond niet hun eigendom is. Zonder toestemming van de eigenaar van de grond is plaatsing dus niet toegestaan (ook al mag iets zonder omgevingsvergunning of is een omgevingsvergunning verkregen!). Daarbij kunnen ook nog andere locale regels van toepassing zijn, zoals de regels met betrekking tot de aansluiting van de telefooncel en eventuele reclameregels.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014