veel gestelde vragen

Wat is te zien als een verandering van een bouwwerk?


  Op grond van artikel 3, onderdeel 8, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het toegestaan om een bouwwerk onder de volgende voorwaarden vergunningvrij te veranderen:

  Geen verandering van de draagconstructie;
  Geen verandering van de brandcompartimentering of subbrandcompartimentering;
  Geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
  Geen uitbreiding van het bouwvolume.

  Dit artikellid vervangt de ‘verandering van niet-ingrijpende aard’ uit artikel 3, eerste lid, onderdeel k, van het Bblb. Het betreft hier een restcategorie van vergunningvrije bouwwerken. Indien het bouwen niet is aan te merken als een bouwwerk dat specifiek wordt genoemd in het Bor kan het bouwen mogelijk nog omgevingsvergunningvrij zijn ingevolge deze restcategorie. In het Bor is ervoor gekozen te werken met meer geobjectiveerde randvoorwaarden en het begrip ‘van niet-ingrijpende aard’ te schrappen. Artikel 3, onderdeel 8 is op grond van artikel 5, onderdeel 3 nadrukkelijk niet van toepassing op activiteiten die al specifiek genoemd worden in de artikelen van bijlage II bij het Bor. Als bijvoorbeeld een kozijnwijziging als genoemd in artikel 2, onderdeel 7 niet aan de gestelde eisen voldoet, mag niet alsnog ‘geshopt’ worden in artikel 3, onderdeel 8. Er is in dat geval geen sprake van een omgevingsvergunningvrije verandering.

  Versiedatum: 01-07-2011


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014