veel gestelde vragen

Is het vervangen van een dakbedekking (bijvoorbeeld. van houtlei naar bitumen) vergunningvrij of vergunningplichtig?


    Indien sprake is van regulier onderhoud dan is het vervangen van dakbedekking per definitie vergunningvrij. Het vervangen van dakbedekking door een ander materiaal, zoals u in uw voorbeeld aangeeft, is echter geen onderhoud, maar een verandering van een bestaande bouwwerk. Een verandering van een bouwwerk is vergunningvrij mits er geen strijdigheid is met het bestemmingsplan. Strijdigheid met het bestemmingsplan lijkt ons in deze situatie niet waarschijnlijk: de verandering is dus bijna altijd vergunningvrij onder het Bor. Mocht er sprake zijn van een ernstige strijd met redelijke eisen van welstand dan kan eventueel repressief worden opgetreden. Natuurlijk geldt voor dit antwoord dat aan alle andere voorwaarden moet zijn voldaan (geen monument, geen rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht).

    Versiedatum: 01-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014