veel gestelde vragen

Is het aanleggen van een vijver vergunningplichtig?


    Indien de vijver voldoet aan het gestelde in artikel 3 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) (op het erf bij een woning of woongebouw en niet voorzien van een overkapping), dan is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Indien het plaatsen van de vijver in strijd is met het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

    Een vijver die slechts bestaat uit een gat in de grond met vijverfolie wordt niet gezien als bouwwerk en valt daardoor nooit onder de bouwregelgeving. Voor alle soorten vijvers kan wel een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (de voormalige aanlegvergunning) nodig zijn. De gemeente kan u hier meer over vertellen.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014