veel gestelde vragen

Ik heb begrepen dat het hebben van algemene gebiedsgerichte welstandscriteria voldoende is om te zeggen dat redelijke eisen van welstand van toepassing zijn als bedoeld in artikel 2 lid 5 en lid 12 en artikel 2 lid 12 van bijlage II van het Bor. In uw e-mail aan mijn collega stelt u dat het bouwwerk vergunningsvrij is, als er geen redelijke eisen van welstand voor die specifieke situatie, plaats en voor dat specifieke bouwwerk gelden. Naar mijn mening zijn deze twee antwoorden tegenstrijdig en u zult begrijpen dat dit vragen oproept. Voor veel gebieden in onze gemeente gelden namelijk algemene welstandscriteria, waarbij niet voor elk bouwwerk (zoals een erfafscheiding en dakkapel) specifieke criteria zijn opgenomen. Betekent dit nu dat er geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn in de zin van het Bor? Voor ons is het belangrijk dat we hier een helder antwoord op kunnen krijgen, zodat we B&W en de raad zo nodig kunnen voorstellen om alsnog specifieke welstandscriteria vast te stellen. Daarnaast moeten we onze burgers hierover straks helder kunnen informeren. We hopen dat uw ministerie een duidelijk antwoord kan geven. Ook voor andere gemeentes zal het antwoord op deze vraag belangrijk zijn.


  Naar mijn mening zijn beide antwoorden van gelijke strekking of in ieder geval zo bedoeld. Er zijn drie mogelijkheden mbt welstand:
  - Er gelden geen welstandseisen voor het gebied
  - Er is wel welstandsbeleid en het betreffende bouwwerk is specifiek uitgezonderd
  - Er is wel welstandsbeleid maar de voorschriften zijn niet van toepassing op een bepaald bouwwerk

  De laatste situatie is een geval waarbij dus bijvoorbeeld impliciet geen eisen gelden voor dakkapellen omdat alle welstandseisen die er wel staan alleen betrekking hebben op op de grond staande bouwwerken. Een sitautie die niet veel zal voorkomen.

  Als er generiek welstandsbeleid is (voor het gebied) gelden de uitzonderingen voor vergunningvrij bouwen dus niet. Het bouwwerk moet niet met naam en toenaam genoemd worden, de regels moeten er op van toepassing zijn.

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014