veel gestelde vragen

Dient een zwembad meegenomen te worden bij de bepaling van het bebouwingspercentage?


    Ja. Oppervlakken van zwembaden en vijvers die vallen binnen de definitie van "bouwwerk" moeten worden meegeteld in de oppervlakte voor het bestemmingsplan. De definitie van bouwwerk is: "Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren". Zwembaden kunnen vergunningvrij zijn voor de activiteit bouwen. Echter moeten zwembaden wel altijd binnen het bestemmingsplan passen. Als het zwembad dat u wilt plaatsen niet past binnen het bestemmingsplan zult u een omgevingsvergunning voor handelen in strijd met het bestemmingsplan aan moeten vragen.

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014