veel gestelde vragen

Is voor het plaatsen van een zwembad een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd?


    Indien het zwembad voldoet aan het gestelde in artikel 3 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) (gebouwd op het erf bij een woning of woongebouw en niet voorzien van een overkapping), dan is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Indien het plaatsen van het zwembad in strijd is met het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).In veel gevallen zal voor een zwembad dat in de grond wordt aangelegd ook nog een vergunning voor het uitvoeren van een werk nodig zijn (de voormalige aanlegvergunning).

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014